Visie

Visie
In onze school is de begeleiding van de leerlingen gericht op het optimaliseren van het leerproces waarbij we verwachten dat dit een positieve invloed zal hebben op de leerresultaten. We maken daarbij gebruik van het onderwijsconcept van Leren Zichtbaar Maken. Dit onderwijsconcept is gebaseerd op onderzoek van John Hattie, die wereldwijd onderzoek heeft gedaan naar de manier waarop een leerkracht de impact van zijn lessen kan vergroten. Daarnaast heeft hij onderzocht wat er kan helpen om het eigenaarschap en de betrokkenheid van leerlingen te vergroten waardoor kinderen gemotiveerder raken voor hun eigen ontwikkeling.
Samengevat is de basis van dit onderwijsconcept gericht op het eigenaarschap van de leerling, het optimaliseren van de leervaardigheden en het visualiseren van het leerproces.
  • Zichtbaar lerende leerlingen kunnen een antwoord formuleren op deze drie vragen: Wat is het doel? Waar sta ik nu? Wat is de volgende stap?
  • Zichtbaar lerende leerlingen weten hoe zij leren en wat hen daarin helpt
  • Zichtbaar lerende leerlingen kunnen taal geven aan het leerproces en durven uit hun comfortzone te stappen naar de zone van naaste ontwikkeling
Werkwijze
Het onderwijsconcept wordt in de groep op diverse manieren praktisch uitgewerkt. 
  • Leerkuil: De plaat van de leerkuil maakt het voor kinderen duidelijk wat leren is en wat er gebeurt in de loop van dat leerproces. Het wordt gebruikt bij momenten dat er daadwerkelijk geleerd wordt. De taal erbij is de leertaal die in de hele school gebruikt wordt. Deze plaat hangt in alle klassen. De sleutels worden gebruikt bij de instructietafel
  • Succescriteria: Leerlingen krijgen duidelijkheid over de criteria waaraan hun werk moet voldoen. Dit helpt hen in het toewerken naar een voldoende-goed resultaat. Het geeft hen ook handvatten voor hun taak hierin. Leerlingen kunnen zo ook zelf hun werk nakijken en zichzelf verbeteren om uiteindelijk een positief resultaat te bereiken.
  • Lesdoelen: Leerlingen zijn bekend met het doel van de les. Zij kunnen zichzelf ook toetsen aan dit doel. Daarnaast zijn ze zich ook bewust van hun eigen leerdoelen en gebruiken daar de resultaten van de toetsing voor.
  • Aandacht voor leerproces: Leerlingen worden bewust gemaakt van de denkkaders (de mindset) die van invloed zijn op de leerhouding. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat de optimalisering van het leerproces een beter resultaat van de taak geeft. In de feedback wordt daar ook aandacht aangegeven omdat het de leerling is die hierin keuzes maakt. Zo wordt het eigenaarschap gestimuleerd. Leerlingen hebben t.a.v. het leerproces niet alleen inzicht/kennis nodig, zij hebben ook vaardigheden nodig om hierin effectief te handelen. Daarom is er in de klassen ruim aandacht voor de ontwikkeling van de executieve functies.