Bijbels onderwijs

De Verhoeff-Rollmanschool is een christelijke basisschool op reformatorische grondslag. Het doel van ons onderwijs is, dat de kinderen, vanuit de opdracht van Psalm 78, “hun hoop op God zouden stellen”. De verkondiging van Gods grote daden door middel van Bijbelse vertellingen en verhalen uit het heden en verleden van de kerk neemt dan ook een centrale plaats in binnen ons onderwijs.
Wij willen aansluiten en voortbouwen op de basis die door de ouders en de kerk is gelegd. Het klimaat op school moet voor de kinderen veilig en herkenbaar zijn. 

Elke schooltijd wordt begonnen en geëindigd met gebed. Drie keer per week wordt aan het begin van de dag een verhaal verteld uit de Bijbel.
In de groepen 7 en 8 wordt één keer per week een verhaal verteld uit de kerkgeschiedenis in plaats van uit de Bijbel. Voor de Bijbelse geschiedenis wordt gebruik gemaakt van de methode: “Hoor het Woord”.
De kleuters leren iedere week een nieuwe psalm of een nieuw geestelijk  lied. Dit wordt dagelijks gezongen, maar het wordt niet overhoord.
In de groepen 3 tot en met 8 wordt elke week een psalmvers uit de berijming van 1773 geleerd en in de meeste gevallen wordt dit op maandag overhoord. In acht jaar leren de leerlingen van alle 150 psalmen minimaal één vers. In de groepen 7 en 8 leren de leerlingen naast de psalmverzen ook de vragen en antwoorden uit het Kort Begrip.
In groep 6 t/m 8 wordt één keer in de week of één keer in de twee weken een overhoring gegeven uit: “Leer het Woord”. Dit is het memorisatieboekje wat hoort bij de methode “Hoor het Woord”.