Samen opleiden

Erkende opleidingsschool
De Verhoeff-Rollmanschool is een erkende opleidingsschool voor aanstaande leraren van Driestar Educatief. Dit betekent dat opleiding en praktijk dicht bij elkaar staan. Binnen de school zijn opgeleide begeleiders (mentoren en (VELON-gecertificeerde) schoolopleiders) aanwezig die studenten en (aanstaande) leerkrachten begeleiden in de praktijk. We zijn een opleidingsschool voor alle studenten; we zijn gespecialiseerd in het begeleiden van SAM-studenten. Als opleidingsschool blijven we ontwikkelen om goed op te leiden.
 
Het gegeven dat we een opleidingsschool zijn, is goed voor aanstaande leerkrachten, kinderen en de school. Waarom?
 
Aanstaande leerkrachten:
 • zijn welkom om praktijkervaring op te doen;
 • krijgen de mogelijkheid om in verschillende groepen hun kennis in praktijk te brengen;
 • bouwen een band op met de mentor en de kinderen;
 • worden begeleid door gecertificeerde begeleiders, die tijd en ruimte maken voor hun ontwikkeling;
 • worden gezien als collega’s;
 • worden opgenomen in een open, eerlijk, enthousiast en betrokken team.
 
De kinderen:
 • vinden het fijn dat de stagemeester of –juf een langere periode iedere week in de klas is;
 • bouwen een band op met de stagemeester of –juf;
 • ‘voelen’ dat er ‘meer handen in de klas’ zijn;
 • ervaren dat de stagemeester of –juf dichter bij de praktijk staat;
 • merken dat de stagemeester of –juf het geleerde op de Pabo in hun klas toe kan passen.
 
Onze school:
 • kent een ontwikkelingsgerichte cultuur, waarbij het leren van en met elkaar centraal staat;
 • heeft een goede aansluiting tussen opleiding en praktijk;
 • biedt eigen gecertificeerde begeleiders voor studenten en (startende) leerkrachten;
 • besteedt veel aandacht aan opleiding en begeleiding;
 • realiseert het ontwikkelplan door oefening en ontwikkeling in de dagelijkse praktijk;
 • neemt (aanstaande) leerkrachten en collega’s op in het team;
 • heeft het basisarrangement van de inspectie en minimaal drie opgeleide mentoren.