Ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. Via de volgende link kunt u dit plan lezen Ondersteunings_Profiel_2023-2024.pdf