Ouderportaal

Veel informatie wordt met ouders gedeeld via het ouderportaal van Basisonline https://plaza.basisonline.nl/
Informatie over de resultaten van uw kind(eren) kunt u vinden via het ouderportaal van ParnasSys https://ouders.parnassys.net